1,5% podatku dla rodzin z Ukrainy

Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” zachęca do przekazania 1,5% podatku na rzecz ukraińskich rodzin.

KRS: 0000040559
Z dopiskiem: Dla rodzin z Ukrainy

Dowolne wpłaty można przekazać także na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Więcborku

59 8162 0003 0000 8918 2000 0270