„PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia”

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie poradnictwa psychospołecznego – poradnictwa prawne dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę poradnictwa prawnego. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę poradnictwa. W ramach projektu planuje się 270 godzin poradnictwa prawnego.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 17 styczna 2018r.

Informację o cenie za jedną godzinę poradnictwa prawnego na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy:

carpal@wp.pl wpisując w temacie „PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 17 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Zapytanie