TRENERZY – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”,  dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie  prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu zwraca się z uprzejma prośbą o podanie ceny za przeprowadzenie jednej godziny szkolenia.

W projekcie przewiduje się realizację następujących szkoleń:

  1. Szkolenie – Młodzi odkrywcy -jak prowadzić zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 32h
  2. Szkolenie – Coaching i tutoring w szkole – 48 h
  3. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, funkcjonowanie w szkole dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, RAD- programy pomocy i wsparcia – 48 h
  4. Szkolenie – Wyjść poza ramy – zajęcia twórczego myślenia w POZIOM PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY – 64 h
  5. Budowanie kontaktu i motywowanie do działania dziecka z trudnościami szkolnymi – 24h
  6. Tworzenie i praca metodą projektów – 24 h

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia szkolenia. Ewentualną realizację zamówienia planuje się od listopada 2018 do maja 2019. Do ceny należy doliczyć dojazd do szkół na terenie Gminy Sicienko. Szkolenia planuje się prowadzić w blokach 6, 8 i 10 godzinnych w piątki, soboty i niedziele.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 17 października 2018 roku.

Informację o cenie na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: ulas555@wp.pl wpisując w temacie „TRENERZY – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 17 października 2018 roku.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”