18 MAJA ZAPRASZAMY NA PIKNIK! – DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

plakat na piknik