Asystent rodziny

W ramach projektu „Centrum Aktywności Rodziny” uczestnicy spotykają się z asystentem rodziny.

Asystent rodziny to osoba, która pracuje z rodzinami w różnych aspektach np. wychowawczych, zawodowych, ale także codziennych. Dlatego podczas spotkań uczestnicy biorą udział w np. treningach czystości i organizowania swojej życiowej przestrzeni.

Wiele uwagi poświęca się również kwestiom związanym z rozwojem zawodowym i nabywaniem nowych, praktycznych umiejętności, które mogą być przydatne w pracy jak np. obsługa kserokopiarki.