kujawsko-pomorskie

 Sępólno Kraj., dnia 15 maja 2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią  nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-061/16

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom oraz Gmina Nakło nad Notecią w związku z realizacją projektu Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią  nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-061/16 ogłasza nabór na:

  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach zadania realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego w szkołach Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
  2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – w ramach zadania realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w szkołach Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
  3. Szkolenia dla nauczycieli w ramach zadania podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyjnych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią.

Szczegóły dotyczące zajęć oraz regulaminy rekrutacje dostępne są w szkołach uczestniczących w projekcie.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                      Sławomir Jaskulski

Załączniki:

Deklaracja udziału w projekcie – uczeń

Deklaracja udziału w projekcie – nauczyciel