ABC Przedsiębiorczości – grupa IV

W czerwcu kontynuowane były zajęcia ABC przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji” dla ostatniej czwartej grupy uczestników projektu. Warsztaty pozwolą uczestnikom projektu w lepszy sposób zarządzać swoimi zasobami zarówno pieniężnymi, jak i materialnymi.

logoEFS

Część pierwsza zajęć koncentruje się wokół budżetów domowych i zagrożeń związanych z zaciąganiem zobowiązań w tzw. „chwilówkach” (analiza RRSO). W części drugiej zajęć uczestnicy wcielają się w rolę przedsiębiorców i przygotowują prezentacje „wymarzonego pomysłu na własny biznes”.

Ostatnie czwarta grupa uczestników projektu zakończyła zmagania w świecie przedsiębiorczości. Uczestnicy wcielili się w przedsiębiorców prowadzących sklep zoologiczny. Skrupulatne rachunki doprowadziły do wniosku, że jest to mało opłacalna działalność gospodarcza nawet przy założeniu dużego zaangażowania własnego.