“Acceptance in E(motion)”

“Acceptance in E(motion)” – taki tytuł nosi zakończony niedawno projekt, który dzięki wsparciu finansowemu z Programu Erasmus + zrealizowało Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom”.

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej oraz sposobach jej wykorzystania w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Temat niełatwy, ale ważny. W dzisiejszych czasach, paradoksalnie, przemoc ze względu na płeć wciąż jest obecna w życiu społecznym, dlatego tak ważne jest edukowanie młodego pokolenia i niwelowanie wszelkich przejawów zachowań piętnujących inne osoby ze względu na płeć czy orientację seksualną. Znajomość mechanizmów inteligencji emocjonalnej może być w tym procesie bardzo cenna.

Projekt składał się z dwóch części. Od 5 do 15 sierpnia 2022, 25 osób (głównie pracowników młodzieżowych, nauczycieli i edukatorów) z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji, Rumunii, Grecji i Polski spotkały się w Toruniu, żeby odkrywać tajniki inteligencji emocjonalnej oraz poznać mechanizmy działania przemocy. Podstawa teoretyczna okazała się bardzo ważna do tworzenia własnych, oryginalnych pomysłów na działania edukacyjne skierowane szczególnie do młodzieży, a dotykające tego jakże ważnego tematu. Po 10-dniowym szkoleniu, uczestnicy już w swoich krajach dopracowywali pomysły na działania, które planowali zrealizować w swoich społecznościach lokalnych. I tak, od sierpnia do początku października, w każdym kraju odbyły się ciekawe, inspirujące, a przede wszystkim mające na celu zapobiegać niepożądanym zachowaniom związanym z przemocą ze względu na płeć, działania skierowane do grup, z którymi na co dzień pracują nasi uczestnicy. Odbyły się warsztaty edukacyjne, spotkania z uczniami/studentami. Powstały broszury, publikacje, ulotki i inne cenne materiały edukacyjne, które mogą służyć jako źródło gotowych pomysłów czy inspiracji dla tych, którzy podobny temat chcieliby poruszyć w swojej pracy.

W październiku (od 7 do 10), grupa spotkała się ponownie w Toruniu, żeby dokonać ewaluacji swoich działań lokalnych, omówić ich przebieg i zastanowić się nad ich wartością, zasięgiem, liczbą odbiorców i efektami edukacyjnymi, które z pewnością pojawiły się u uczestników tych ciekawych działań.
Mając nadzieję, że materiały, które powstały podczas projektu i opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych będą cennych źródłem inspiracji, zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu, tak, żeby każdy chętny mógł w dowolnym czasie je wykorzystać do własnych działań. Do fotorelacji dołączamy kod QR, który zawiera link do wszystkich powstałych materiałów. Można tam znaleźć filmy z lokalnych działań uczestników, ulotki, materiały edukacyjne, jak również wiele cennych materiałów związanych z teorią inteligencji emocjonalnej oraz przemocy ze względu na płeć.

Projekt sfinansowano z Programu Erasmus +.