Aktualizacja harmonogramu animacji na wrzesień

Aktualizacja harmonogramu wsparcia  w ramach projektu:

Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL nr RPKP.09.02.01-04-0017/18

Harmonogram IX, X, XI