Author Archives: sdd_admin

Uwaga: Przyjmiemy samiczkę – papugę nimfa!

Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” nieodpłatnie przyjmie kilkuletnią samiczkę gatunku nimfa, która będzie idealnym towarzystwem dla dorosłego samca.
Jeśli posiadasz taką papugę i chciałbyś ją oddać w dobre ręce, to chętnie ją przyjmiemy i otoczymy troską. 🦜✨
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem:
☎️606 806 117.
Z góry dziękujemy i prosimy o udostępnianie 🦜✨

Zajęcia z języka angielskiego – SP Samsieczno

 

Projekt „Innowacyjna edukacja” –  zajęcia z języka angielskiego  – SP Samsieczno

 

Jednym z najlepszych sposobów uczenia się języków obcych są ćwiczenia praktyczne, w których uczniowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia i interakcji z tym, czego się uczą. Dlatego też celem innowacji pedagogicznej w klasie V w pierwszej połowie roku szkolnego 2023/24 było częste różnicowanie zadań i urozmaicanie zajęć tak, aby bogactwo ćwiczeń praktycznych obejmowało wiele obszarów dynamicznego procesu uczenia się języka angielskiego na realizowanym etapie. + więcej

Zajęcia z języka angielskiego – Sicienko

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku w ramach realizacji projektu: “Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3” odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w których bierze udział 30 uczniów z klasy II i III. + więcej

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Sicienko

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku  w ramach realizacji projektu: “Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3” odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, w których bierze udział 10 uczniów z klas IV – V. Zajęcia umożliwiają uczniom uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwaleniu wcześniej zdobytych wiadomości, pomagają w opanowaniu podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, czy wreszcie doskonalą posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach. Poprzez zadania ustne oraz pisemne, a także z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, robota “Emys”, gier planszowych uczniowie nabywają umiejętności w obszarze czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

Klub Młodego Odkrywcy – Sicienko

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych w ramach “Klubu Młodego Odkrywcy”. Zajęcia polegały na samodzielnym, ale nadzorowanym poznawaniu otaczającego świata poprzez doświadczanie, które jest jedną z metod sprzyjających rozwojowi u uczniów kompetencji kluczowych. Zajęcia prowadzone były w mało licznej grupie (do 8 osób), co było niewątpliwą zaletą. + więcej

Zajęcia socjoterapeutyczne – Sicienko

W ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół” uczniowie biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są w różnych formach, np. w formie zabaw ogólnogrupowych, zadań i ćwiczeń w parach, dyskusji i wymiany doświadczeń lub odgrywania i omawiania scenek. Na zajęciach socjoterapeutycznych dzieci zdobywają wiedzę o samych sobie, dzięki czemu łatwiej im się odnaleźć w swoich uczuciach, ale też w swoim otoczeniu. Stają się świadome swoich mocnych i słabych stron oraz swoich preferencji i potrzeb. + więcej