Bezpieczny Internet

Uczestnicy Warsztatu Terapii zajęciowej wiedzą, jakie są plusy i minusy korzystania z Internetu, jakie zagrożenia można spotkać w sieci, co to jest cyberprzemoc i jak postępować, aby jej uniknąć, ponieważ wzięli udział w szkoleniu. Zajęcia poprowadziła Pani Dorota Jendrzejek, której bardzo dziękujemy. Dzień wcześniej instruktorzy uczestników WTZ również brali udział w takich zajęciach.