Aktualności: Bez kategorii

Wizyta studyjna w Portugalii

logo-projektportoW ramach realizacji projektu „Odskocznia”, którego celem jest  wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w zakresie przeciwdziałania ubóstwu dziedziczonemu, a w konsekwencji opracowanie nowego modelu pracy z rodziną, odbyła się pierwsza wizyta studyjna. + więcej

„Dbając o siebie – zadbam o życie”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” przystępuje do realizacji projektu „Dbając o siebie – zadbam o życie” w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17.

Konkurs: 9/2019

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie mają charakter dwutorowy: z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-profilaktyczne o charakterze sportowym ukierunkowane na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. dbania o swoje zdrowie fizyczne w wymiarze wieloaspektowym oraz zajęcia terapeutyczne z dogoterapii. Zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu (12 h/miesiąc przez 5 miesięcy). Z drugiej strony, równocześnie beneficjenci będą korzystać z wykupionych pakietów rehabilitacyjnych. Każdy z uczestników projektu, po uprzedniej diagnozie specjalistów będzie korzystał z dedykowanych dla niego zabiegów rehabilitacyjnych. Odbędzie się też debata o zdrowiu dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego.

Całkowita wartość projektu – 52 730 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 50 000 zł

LGD_nasza_krajna-bdf6e483

Rekrutacja – termin II

REKRUTACJA – II TERMIN!!!

Wskazane w regulaminie projektu i regulaminie rekrutacji terminy składania dokumentów w projekcie wydłuża się do  31 stycznia 2019 roku  do godziny 10.00

Ogłoszenie o naborze do projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” + więcej