Aktualności: Bez kategorii

SZKOŁA RODZENIA „Mamo, tato tu jestem” – X

Informacja o projekcie SZKOŁA RODZENIA „Mamo, tato tu jestem” – X
Dofinansowany z Gminy Sępólno Krajeńskie
Głównym celem projektu jest:
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w tym: rodziców planujących i oczekujących na narodziny dziecka, rodziców nieletnich jak i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jak i rodziców/ opiekunów i ich dzieci od urodzenia do 3 lat, którzy skorzystają z zajęć z cyklu „Baby Caffe” jako formy wsparcia w wypełnianiu przez nich funkcji rodzicielskich na rzecz poszerzania wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców oraz zwiększenia ich kompetencji rodzicielskich.

Projekt realizowany jest od 01.02.2023r. do 31.12.2023r.
Wartość projektu: 15 380,00 zł
Dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie : 14 000 zł

Wpisy dotyczące projektu:

Ścieżki sensoryczne

Doświadczanie świata za pomocą zmysłów…

Zabawy plastyczne

SPOTKANIE POWITALNE NOWO NARODZONYCH DZIECI Z GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Zabawy wodne to źródło radości i niezapomnianych wrażeń

Wizyta studyjna w Portugalii

logo-projektportoW ramach realizacji projektu „Odskocznia”, którego celem jest  wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w zakresie przeciwdziałania ubóstwu dziedziczonemu, a w konsekwencji opracowanie nowego modelu pracy z rodziną, odbyła się pierwsza wizyta studyjna. + więcej

„Dbając o siebie – zadbam o życie”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” przystępuje do realizacji projektu „Dbając o siebie – zadbam o życie” w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17.

Konkurs: 9/2019

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie mają charakter dwutorowy: z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-profilaktyczne o charakterze sportowym ukierunkowane na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. dbania o swoje zdrowie fizyczne w wymiarze wieloaspektowym oraz zajęcia terapeutyczne z dogoterapii. Zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu (12 h/miesiąc przez 5 miesięcy). Z drugiej strony, równocześnie beneficjenci będą korzystać z wykupionych pakietów rehabilitacyjnych. Każdy z uczestników projektu, po uprzedniej diagnozie specjalistów będzie korzystał z dedykowanych dla niego zabiegów rehabilitacyjnych. Odbędzie się też debata o zdrowiu dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego.

Całkowita wartość projektu – 52 730 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 50 000 zł

LGD_nasza_krajna-bdf6e483