Aktualności: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na utwardzenie terenu w Eko-bazie w Sępólnie

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zamieszcza protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na utwardzenie terenu w Eko-bazie w Sępólnie Krajeńskim.  Wpłynęły 3 oferty. Bardzo dziękujemy wszystkim firmom, które przesłanie swojej oferty. Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.

Protokół ze złożenia oferty – utwardzenie Eko-baza

 

Zapytanie ofertowe na rekultywację i nasadzenia roślin

 1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację n/w zadań w ramach projektu „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim”:
 1. „Zielone płuca osiedla w Sępólnie Krajeńskim”
 2. „Zadbamy o zieleń na osiedlu w Sośnie”
 3. „Założenie terenów zielonych na osiedlu mieszkaniowym w Więcborku”
 4. „Zielono w Kamieniu Krajeńskim”
 5. „EKO-GAJ w Sępólnie Krajeńskim”
 6. „Aleja Wolontariuszy – aleja platanów”

+ więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie małej architektury drewnianej

1. Zamawiający:  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia ofert na: dostawę wraz z montażem i posadowieniem na gruncie, wolnostojących, zadaszonych wiat (altany) o wskazanych poniżej parametrach, dostawę i montaż ławostołów, ław, stołów, koszy na śmieci, stojaki na rowery, ogrodzenia oraz dostawę, montaż i posadowienie mini-tężni, zgodnie z przedstawionymi wymiarami na załącznikach. + więcej

Zapytanie ofertowe na zakup drewna

  1. Zamawiający: Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia ofert na zakup jednego kompletu drewna (około 6m3) Przedmiotem zamówienia jest drewno konstrukcyjne strugane, obrobione, suszone wraz z dostawą i rozładunkiem wg poniższej specyfikacji:

  + więcej