Co na Krajnie piszczy? – czyli ekologicznie i z muzyką poznajemy nasz region

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: ”Co na Krajnie piszczy?-czyli ekologicznie i z muzyką poznajemy nasz region”.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 , nr naboru o powierzenie grantu 9/2019.

logoEFS

LGD_nasza_krajna-bdf6e483

Projekt realizowany jest w okresie od 15.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie będą obejmować warsztaty edukacyjno-muzyczne ukierunkowane na podniesienie samoświadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. dbania o swoje bezpieczeństwo (spotkania z policjantem i strażakiem oraz ratownikiem medycznym) w ramach zajęć warsztatowych. Zajęcia będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu. Przewiduje się też warsztaty muzyczne dla ON, gdzie wykonają wspólnie proste instrumenty perkusyjne z materiałów recyklingowych oraz zaprezentują swój występ na koncercie dla mieszkańców powiatu – wspólnie z zaproszonymi artystami z zespołu muzycznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 50.000,00 zł


Biwak na Farmie Bartolini

Koncert zespołu DUBSKA

Pikinik rodzinny

Warsztaty edukacyjno-ekologiczne