COACHING – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

logo-sicienko

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie pełnienia funkcji coacha dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usług coachingowych. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę usługi. W ramach projektu planuje się 360 godzin coachingu dla około 54 uczestników.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 7 lutego 2019 r.

Informację o cenie za jedną godzinę coachingu  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „COACHING – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 7 lutego 2019 roku.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”