COACHING – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie pełnienia funkcji coacha dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usług coachingowych.

logoEFS

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę usługi. W ramach projektu planuje się około 456 godzin coachingu dla około 76 uczestników.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 20 marca 2020 r.
Informację o cenie za jedną godzinę coachingu na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „COACHING – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.

Z poważaniem
Sławomir Jaskulski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”