COACHING – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie pełnienia funkcji coacha dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usług coachingowych.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę usługi. W ramach projektu planuje się łącznie około 390 godzin coachingu dla około 65 uczestników.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 4 listopada 2021 r.
Informację o cenie za jedną godzinę coachingu na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „COACHING – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 4 listopada 2021 roku.

Do zadań coacha należy:

  • Ustalenie zasad współpracy z uczestnikiem projektu
  • Budowanie zaufania i utrzymywanie równorzędnej relacji partnerskiej z uczestnikiem
  • Określanie celu/ów coachingu i utrzymywanie procesu prowadzącego do ich realizacji, w tym ustalanie i planowanie działań.
  • Stosowanie bezpośredniej komunikacji i aktywnego, wielopoziomowego słuchania w kontekście pragnień uczestnika oraz wspomaganie jego autoekspresji.
  • Zadawanie uczestnikowi w procesie coachingu konstruktywnych, adekwatnych, wpływowych i rozwijających pytań.
  • Wspieranie procesu zmiany i praca z obiekcjami (z oporem) uczestnika.
  • Motywowanie uczestnika do działania, wspieranie wytrwałości i zaangażowania.
  • Budowanie świadomości uczestnika poprzez wspieranie integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawianie interpretacji, które pomagają mu poszerzać jego świadomość i osiągnąć uzgodnione rezultaty.
  • Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu, zarządzanie postępami i odpowiedzialnością.
  • Prowadzenie mentoringu – dzielenie się z uczestnikiem (mentee) swoim osobistym doświadczeniem i ekspercką wiedzą w zakresie specjalizacji

Z poważaniem
Sławomir Jaskulski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”