„COACHING – szacowanie wartości zamówienia”

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie pełnienia funkcji coacha dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usług coachingowych. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę usługi. W ramach projektu planuje się 360 godzin coachingu dla 76 uczestników.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 24 stycznia 2018r.

Informację o cenie za jedną godzinę coachingu na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „COACHING – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”