Ochrona dzikich gatunków ptactwa

logotyp-01

Kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim” dotyczy małej architektury stworzonej z myślą o dzikim ptactwie.

Nad brzegami Jeziora Sępoleńskiego licznie gromadzi się: kaczka krzyżówka, czernica, głowienka, perkoz dwuczuby, łyska, a także łabędzie nieme. W celu ochrony i zachowania ptaków wodnych zaplanowano umiejscowienie domków na Jeziorze Sępoleńskim, w których będą mogły one wypoczywać oraz schronić się w razie potrzeby.

Pierwszy „pływający domek” już na jeziorze!

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.