Druga część projektu “Colours of EVS”!

Część drugą projektu “Colours of EVS” czas zacząć!
Despina z Grecji i Nazli z Turcji przez 12 miesięcy pomagać będą w Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie w Więcborku.