Get The Net

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom bierze udział w projekcie Greckiej organizacji wiodącej „You in Europe”. Oprócz nas projekt pt. ”Get The Net” skupia jeszcze 10 państw z całej Europy: Dania, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Grecja. Działania w każdym z krajów nastawione są na wzmacnianie pozycji i zaangażowaniu młodzieży, ich głosu i ich wpływu na Unię Europejską.

 

Podcast – Młodzież o Unii Europejskiej

Młodzieżowa grupa robocza, poświęcona wyborom europejskim – debata młodych (film)

Młodzieżowa grupa robocza, poświęcona sposobom promowania i wartości siły głosowania w Unii Europejskiej (film)

Co w naszej lokalnej społeczności zmieniły środki unijne? Podcast