GRUDZIEŃ: Harmonogram animacji

Harmonogram wsparcia  w ramach projektu:

Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL nr RPKP.09.02.01-04-0017/18

Harmonogram XII