Happening o przemocy rówieśniczej

Bez tytułu15 maja miała miejsce akcja profilaktyczna przygotowana przez uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji- Program Aktywności Lokalnej. Inicjatywa skierowana była do uczniów klas szóstych oraz siódmych szkół podstawowych, a także drugich i trzecich gimnazjów.

Na spotkanie zostały zaproszone Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. W trakcie wydarzenia zaprezentowano happening traktujący o przemocy rówieśniczej, przygotowanych przez uczestników projektu oraz młodzież Klubu Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu “Dorośli-Dzieciom”. Poruszone zostały kwestie różnych form przemocy, w tym cyberprzemocy oraz odpowiedzialności za podejmowane działanie.
Relacja z samego happeningu już niedługo