IMG_8114

Przez 8 dni 25 nauczycieli z Polski, Łotwy, Hiszpanii, Czech, Grecji, Bułgarii, Finlandii, Portugalii, Włoch i Turcji pod okiem trenerów: Ieva Grundsteine z Łotwy i Antonio Benaches z Hiszpanii szkoliło się w zakresie stosowania różnego rodzaju gier w swojej pracy oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych poza formalnym systemem szkolnym.