Informacja o możliwości skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” realizacje projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 ogłasza nabór osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu. Rozpoczęcie wsparcia planowane jest na 1 grudnia 2020 roku.

Deklaracje udziału w projekcie można składać w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. przy ul. Szkolnej 8/7 w dni robocze od godziny 9.00 do godziny 18.00, tel. 784 424 092 (budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Ponadto pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz ich dostarczeniu do siedziby stowarzyszenia świadczą niżej wymienione ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Szkolna 8
tel: 52 388 84 50

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
ul. Mickiewicza 22A,
89-410 Więcbork,
tel. 52 389 53 50

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
tel. 52 3894526

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie
ul. Parkowa 4,
89-412 Sośno
tel.: 52 389 12 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku
ul. Sportowa 2
86-014 Sicienko
tel. 52 58 70 406, 52 58 70 759

 

KARTA ZGŁOSZENIA