Informacja o naborze dzieci do Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny

Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim” ogłasza nabór dzieci do Żłobka w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim.  Zainteresowani mogą składać formularze przystąpienia do projektu osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 8 w Sępólnie Krajeńskim lub mailowo na adres: zlobek_sepolno@wp.pl. Proces rekrutacji trwa od 08.04-22.04.2016 roku. O przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów zawartych w regulaminie projektu, dostępnym w Żłobku w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim. Formularze stanowią załącznik do ogłoszenia.

Formularz zgloszenia dziecka do żłobek

Formularz zgloszeniowy do projektu