Inspiracje plastyczne – Portret rodziny

logoTwórcza atmosfera naszych zajęć pod nazwą „Inspiracje plastyczne – Portret rodziny” w ramach projektu „Rodzinna przystań-centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” daje możliwość każdemu dziecku poznania niezwykłych technik plastycznych oraz wyzwala pozytywne emocje i interakcje.

Doświadczanie nowych sytuacji, eksperymentowanie w działaniu plastycznym, to wszystko przekłada się na lepsze psycho-fizyczne funkcjonowanie, a także realizację przeróżnych pomysłów. W naszej pracowni powstawały kolorowe ramki do zdjęć, makatki ekologiczne z tkanin i filcu, butelkowe  malowane wazony czy malownicze pejzaże na płótnie. Stawaliśmy się projektantami kolorowych prezentów dla najbliższych oraz ozdób świątecznych. Uczestnicy zajęć kształtowali umiejętność autoprezentacji swoich wytworów, opowiadanie o nich, o sobie w kontekście swojego procesu twórczego, te działania umacniały w nich odwagę, pewność i wiarę w siebie. Rokuje to na lepsze funkcjonowanie takiej jednostki społecznie w przyszłości, w radzeniu sobie z rywalizacją czy w codziennych sytuacjach życiowych.

Młodzi artyści to ludzi otwarci, uczą się dostrzegać swoje pozytywne cechy, to daje im wzmocnienie i siłę do pokazywania swojej indywidualności i chęć do dalszego tworzenia, współdziałając w grupie.