„Kampania informacyjno-profilaktyczna dla rodziców w powiecie sępoleńskim „Rodzicu możesz ochronić swoje dziecko przed dopalaczami i narkotykami, tylko PRZYJDŹ!!!””

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pozyskało środki finansowe w kwocie 5.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przeprowadzenie „Kampanii informacyjno-profilaktycznej dla rodziców w powiecie sępoleńskim „Rodzicu możesz ochronić swoje dziecko przed dopalaczami i narkotykami, tylko PRZYJDŹ!!!””, której realizacja trwać będzie do grudnia 2017 r. To zadanie publiczne związane jest z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby związane z wyposażeniem rodziców, opiekunów prawnych i pozostałych dorosłych w wiedzę na temat niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą przyjmowanie dopalaczy i narkotyków. W tym celu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlicach i w domach kultury na terenie powiatu sępoleńskiego, przeprowadzone zostaną szkolenia i dyżury indywidualne dla rodziców i osób dorosłych. Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje m.in.: czym są dopalacze i narkotyki, czym grozi kontakt z nimi, jakie sygnały mogą świadczyć o kontakcie dziecka na narkotykiem, jak rozpoznać w kontakcie reakcje dziecka po dopalaczach i narkotykach, gdzie szukać pomocy i informacji, a także gdzie bezpłatnie za pomocą testów można sprawdzić, czy dziecko jest pod wpływem środka uzależniającego.

Instytucje i osoby zainteresowane warsztatami lub indywidualnym spotkaniem więcej informacji mogą uzyskać dzwoniąc pod numer: 606-806-117. Zapraszamy do współpracy!