Kampania profilaktyczno-informacyjna dla rodziców w Powiecie Sępoleńskim “Uzależnienie niszczy wszystko!!!”.

Cele kampanii profilaktyczno-informacyjnej dla rodziców w Powiecie Sępoleńskim “Uzależnienie niszczy wszystko!!!”

Projekt finansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Bezpośrednie dotarcie do rodziców, zaciekawienie problematyką, ale też pokazanie niebezpieczeństwa kontaktu ich dzieci ze środkami stymulującymi pozwoli na zminimalizowanie tego problemu. Zwrócenie uwagi na swoje dziecko, na zmianę osobowości córki czy syna powinno przynieść konkretne reakcje i zwiększenie czujności rodziców.

W szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,  Świetlicach i Domach Kultury  na terenie Powiatu Sępoleńskiego zostaną przeprowadzone szkolenia dla rodziców, osób dorosłych, na których przedstawione będą informacje:

  • czym są dopalacze i narkotyki,
  • jakie dopalacze i narkotyki występują na „naszym terenie”,
  • czym grozi kontakt z nimi,
  • jakie sygnały mogą świadczyć o kontakcie dziecka na narkotykiem,
  • jak rozpoznać w kontakcie reakcje dziecka po dopalaczach i narkotykach,
  • test oczny, jakie są możliwości rozpoznania reakcji organizmu bez stosowania testu “aptecznego”,
  • gdzie szukać pomocy i informacji,
  • gdzie bezpłatnie za pomocą testów można sprawdzić czy dziecko jest pod wpływem środka uzależniającego.

W szkołach, w których odbędą się szkolenia przeprowadzone będą 2 godzinne dyżury specjalisty w wyznaczonym i ustalonym terminie, które nastawione będą na kontakt indywidualny z rodzicami.

Kontakt ze specjalistą będzie też udostępniony  w Punkcie Konsultacyjno-Profilaktycznym ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Sępólnie Krajeńskim.