„Co na Krajnie piszczy?- czyli ekologicznie i z muzyką poznajemy nasz region”

Stowarzyszenie „ Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „ Co na Krajnie piszczy?- czyli ekologicznie i z muzyką poznajemy nasz region”. Realizację projektu przewiduje się  od 15/04/2021 r.  do 30/09/2021 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie będą obejmować cykliczne warsztaty edukacyjno-ekologiczne prowadzone przez 4 trenerów ukierunkowane na podniesienie samoświadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. dbania o swoje bezpieczeństwo (spotkania z policjantem i strażakiem oraz ratownikiem medycznym w ramach zajęć warsztatowych Zajęcia będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu. Planuje się w ramach projektu

trzydniowy  wyjazd grupy beneficjentów wraz z trenerami na Farmę ekologiczną Bartolini w Piasecznie. Tam uczestnicy będą mieli okazję skorzystać ze ścieżek edukacyjnych i ekologicznych: obcowanie ze zwierzętami, wycieczki piesze i rowerowe, wędkowanie oraz fotografowanie przyrody. Przewiduje się też warsztaty muzyczne dla uczestników projektu, które będą prowadzić artyści-muzycy. Uczestnicy wykonają wspólnie proste instrumenty perkusyjne z materiałów recyklingowych oraz zaprezentują swój występ na koncercie dla mieszkańców powiatu – wspólnie z zaproszonymi  artystami z zespołu muzycznego. Koncert planuje się w ramach działań kulturalnych i integrujących społeczność lokalną. Odbędzie się on w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie lub na wolnym powietrzu . Koncert i piknik są ściśle powiązane z warsztatami edukacyjno-ekologicznymi oraz muzycznymi. W trakcie projektu, wędrując po okolicy beneficjenci będą fotografować przyrodę i ciekawe obiekty Krajny Następnie zdjęcia będą wybrane i stworzone zostaną kartki pocztowe promujące nasz region. Będą one wydane w firmie poligraficznej. Kartki te uczestnicy projektu będą rozdawać mieszkańcom na pikniku integracyjnym dla mieszkańców oraz zostawią je w Punkcie Informacji Turystycznej.

W ramach działań integrujących społeczność lokalną zorganizujemy piknik dla mieszkańców połączony ze wspólny grillem lub ogniskiem.

LGD_nasza_krajna-bdf6e483