KAMPANIA PROMOCYJNA PROJEKTU „Dbając o siebie – zadbam o życie”

Stowarzyszenie „ Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Dbając o siebie – zadbam o życie”. Realizację projektu przewiduje się od 10/07/2020 r. do 31/12/2020 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie mają charakter dwutorowy : z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-profilaktyczne o charakterze sportowym ukierunkowane na podniesienie świadomości o dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat dbania o swoje zdrowie fizyczne w wymiarze wieloaspektowym, zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu (12 h/miesiąc przez 5 miesięcy.) Na warsztatach uczestnicy będą uczyć się jak prowadzić aktywność sportową pokonując ograniczenia fizyczne i psychiczne. Z drugiej strony planuje się wykupienie pakietów rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika w Zakładzie Rehabilitacji. Przez 5 miesięcy każdy uczestnik będzie korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie określonych przez rehabilitantów. Po uprzedniej diagnozie fizjoterapeutów, będzie to usługa celowana, nastawiona na praktyczne doświadczenie celowanej rehabilitacji zdrowotnej ( z zachętą do kontynuacji po zakończeniu wsparcia.) Realizacja tych pakietów jest ściśle powiązana z warsztatami edukacyjnymi, aktywna rehabilitacja minimalizuje bariery i ograniczenia fizyczne i mentalne uczestników. Dla wzmocnienia działań terapeutycznych przewiduje się też przez 5 miesięcy indywidualne zajęcia z dogoterapeutą.

Planuje się też w ramach integracji otwartą debatę na temat dbania o zdrowie dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego z wykorzystaniem doświadczeń uczestników w/w projektu oraz specjalistów ds. profilaktyki zdrowotnej.

logoEFS