Klub Młodego Odkrywcy – Sicienko

Klub Młodego Odkrywcy

Od października 2023r. do kwietnia 2024r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”. Podczas zajęć „Klub Młodego Odkrywcy” mogli przekonać się o powszechności występowania zjawisk fizycznych w otaczającej nas przyrodzie. Treści prezentowane na zajęciach obejmowały również zagadnienia wykraczające poza podstawę programową dla II etapu kształcenia. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega na przykład rozszerzalność termiczna i  kto i kiedy musi o niej pamiętać. Poznali przykłady ruchu krzywoliniowego na przykładzie ruchu planet oraz kreślili tory ruchu Ziemi oraz komety Enckego w odpowiedniej skali, a przy tym konieczne było wykonanie odpowiednich obliczeń. Dowiedzieli się co to jest energia i jakie jej formy występują w przyrodzie, a także jak produkuje się energię elektryczną. Budowali obwody elektryczne i przekonali się jakie są warunki przepływu prądu w obwodzie. Uświadomili sobie, że podczas wykonywania niektórych prac stosowane są  maszyny proste: dźwignie i bloczki. Uczyli się posługiwać językiem fizyki, odróżniać wielkości fizyczne od jednostek i wykonywać pomiary. Podczas zajęć planowali i przeprowadzali obserwacje i doświadczenia, dokonywali ich analizy i wyciągali wnioski. A przy okazji zajęć o energii dyskutowali nad tym, jaki mają wpływ na klimat i środowisko.