Komórki macierzyste tematem spotkania w Szkole Rodzenia

Dnia 24 lutego br. Szkoła Rodzenia gościła przedstawiciela medycznego Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Podczas spotkania przybyli rodzice poznali formy pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej oraz łożyska.

Komórki te posiadają zdolność regeneracji różnych tkanek w organizmie, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłych komórek zdolne są do samoodnowy i różnicowania się. Ich unikalne właściwości umożliwiają odbudowywanie i zastępowanie uszkodzonych komórek, więc wykorzystuje się je w medycynie.Podczas spotkania wyświetlony został film dokumentujący sposoby uzyskiwania komórek macierzystych i procedury ich przechowywania.

Poruszony temat okazał się bardzo interesujący, co przełożyło się na ożywioną dyskusję.