Konferencja „Ale dlaczego”…?- jak rozmawiać na trudne tematy z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

P1250063

fioW dniu 30.11.2018r. w Centrum Aktywności  Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja  podsumowująca projekt pn.: „Ale dlaczego”…? – jak rozmawiać na trudne tematy z dorosłym dzieckiem z  niepełnosprawnością intelektualną. Pomysł na to, aby napisać projekt na taki temat zainteresowali się sami rodzice działający przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” jako Grupa Nieformalna „W rodzicach siła”. Brakowało im bowiem wiedzy i umiejętności, aby rozmawiać na trudne tematy ze swoimi dziećmi.  Projekt skierowany był do rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, większości uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”. Podczas jego realizacji odbyło się dwudniowe szkolenie, na którym rodzice wzbogacili wiedzą i świadomość na temat seksualności osób niepełnosprawnych. Nastąpił również wzrost umiejętności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Ponadto uzyskali wiedzę na temat profilaktyki zapobiegania wykorzystywania seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, pomocy społecznej, Domów Pomocy Społecznej, szkół, rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz kadra WTZ przy „Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.  Konferencję otworzyli rodzice, którzy przedstawili rezultaty kończącego się projektu. Następnie głos zabrała Pani Wiesława Stafiej –  Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na jakie trudności napotyka się podczas pracy z uczestnikami. Gościem specjalnym była pani dr Małgorzata Karwowska starszy wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która przedstawiła wykład  na temat ,,Rodzicielstwo – czy zawsze musi być trudne”. Zakończył konferencję swoim wykładem na temat „Osoba niepełnosprawna intelektualnie w relacjach” Pan Jarosław Niemyjski Prezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”.

Konferencja  odbyła się w ramach Projektu  „Inicjuj z FIO na start” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.