Kongres kultury 2016

W dniach 7–9 października 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury organizowany z inicjatywy społecznej. Pod wezwaniem do jego zwołania podpisało się ponad 1100 osób – twórców, aktywistów, pracowników instytucji kultury, dziennikarzy oraz badaczy. Kongres to przestrzeń dyskusji, w której udział może wziąć każdy. To miejsce, gdzie przedstawiciele różnych środowisk mogą zabrać głos mając pewność, że głos ten będzie wysłuchany. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, diagnoza stanu kultury w Polsce, dyskusja o miejscu kultury w przemianach, jakich doświadcza Polska, Europa i świat oraz autorefleksja nad odpowiedzialnością za nie środowisk i ludzi związanych z kulturą. Program kongresowej debaty tworzą jego uczestnicy w procesie oddolnego wyłaniania tematów podejmujących ważne problemy kultury i środowisk z nią związanych: twórców, organizatorów, animatorów, producentów, osób zarządzających i tworzących polityki kulturalne oraz odbiorców. Podstawą procesu budowania programu Kongresu są stoliki tematyczne, czyli grupy robocze tworzone przez uczestników. Podczas sesji roboczych i debat sformułowane zostaną tezy o stanie obecnym i przyszłości kultury w Polsce. Posłużą one wypracowaniu praktycznych postulatów i rekomendacji. Za pomocą internetowego systemu rejestracji każdy uczestnik może zgłosić ważny dla niego temat do dyskusji. Dokładne zasady i terminy dotyczące rejestracji, a także informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie: www.kongreskultury2016.pl. Dyskusja nad pracą grup roboczych toczy się za pośrednictwem strony Kongresu na Facebooku: www.facebook.com/KongresKultury.2016/.

Kongres jest realizowany dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy, przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Inicjatorzy i organizatorzy serdecznie zapraszają do współtworzenia Kongresu Kultury 2016. Zbierzmy się!

Biuro Organizacyjne Kongresu email: kongres@kongreskultury2016.pl