Konkurs plastyczny „Moje miasto na mapie Europy”

ORGANIZATOR:

Klub Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim

CELE KONKURSU:

– zainteresowanie uczestników tematyką europejską;

– propagowanie wartości europejskich, poszanowanie różnorodności kulturowej,

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.
  2. Format i technika pracy: dowolna.
  3. Ocenie poddane zostaną tylko prace indywidualne.
  4. Prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna (telefon/e-mail kontaktowy);

TERMINY:

Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 29/09/2017 r. do Klubu Młodych Twórców przy ulicy Szkolnej 8 w Sępólnie lub biura Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7 w Sępólnie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Jury dokona oceny prac w następujących kategoriach:

  1. Dzieci przedszkolne
  2. Dzieci klas I-III
  3. Dzieci klas IV-VI
  4. Dzieci i młodzież starsza (SP i gimnazjum)
  5. Młodzież ze szkół średnich

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi w październiku 2017. O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni mailowo.

UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkie prace wezmą udział w pokonkursowej wystawie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

W razie pytań prosimy o kontakt: Daniel Wargin, tel., 600 062 665, e-mail: daniello13@wp.pl

KONKURS ZORGANIZOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KMT: TWOJA PRZESTRZEŃ” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

MOJE miasto na mapie Europy – regulamin