Konkurs pt.: „Modelowy projekt w powiecie sępoleńskim” – Galeria projektów

Zapraszamy do zapoznania się z projektami biorącymi udział w konkursie. Przypominamy, że głosy (lajki) na wybraną inicjatywę można oddawać na profilu Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom” serwisu społecznościowego Facebook.

10845712_731079337015280_2083998077083302358_o

Stowarzyszenie “Ze Zbożem Za Pan Brat”
Zimowisko Ze Zbożem Za Pan Brat

ODBIORCY (DO KOGO ADRESOWANA):
Oferta skierowana była do dzieci i młodzieży (w wieku od 5 do 17 lat) z sołectwa Zboże. Do pomocy przy organizacji zimowiska zaangażowali się rodzice i wolontariusze, którzy chętnie wspierali nas w naszych działąniach.

KRÓTKI OPIS:
“Zimowisko Ze Zbożem Za Pan Brat” miało przede wszystkim wypełnić dzieciom i młodzieży z sołectwa Zboże czas wolny podczas ferii zimowych.
Zimowisko trwało 6 dni, a program obejmował m.in. :
– 23 luty ; “Poznajemy się bliżej”, gry i zabawy z elementami edukacyjnym.
– 24 luty ; zajęcia kulinarne “Upiecze się nam z Jackiem Plackiem” z Jackiem Grabowskim.
– 25 luty ; zajęcia plastyczne “Odkrywamy młode talenty”, z Moniką Damaszek.
– 26 luty ; wyjazd na basen
– 27 luty ; zajęcia “Ze Zdrowiem i Bezpieczeństwem Za Pan Brat”, z przedstawicielem Policji p. Zbysławem Prużyńskim oraz instruktorem fitness Arkadiuszem Suchomskim.
– 28 luty ; zakończenie ferii “Familiada przy ognisku”, wspólne gry i zabawy dla dzieci i rodziców.
W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci. Poza atrakcyjnym spędzeniem wolnego czasu uczestnikom zimowiska zagwarantowaliśmy suchy prowiant w postaci kanapek, owoców, jogurtów, soku i herbaty. W pt. panie z KGW upiekły dla wszystkich pyszne gofry.
Całe przedsięwzięcie udało nam się zorganizować dzięki hojnym darczyńcom z terenu Powiatu Sępoleńskiego, oraz ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i rodziców.

PRZEWIDYWANIE EFEKTY/REZULTATY:
Głównym efektem było wypełnienie w ciekawy i urozmaicony sposób czasu wolnego dzieciom i młodzieży z naszego sołectwa. Dzieci każdego dnia poznawały się bliżej oraz odkrywały, a także poszerzały swoje pasje i zainteresowania. Ponadto nastąpiło zwiększenie aktywności lokalnego środowiska poprzez częściowe rozwiązywanie problemu jakim jest bierność i brak perspektyw najuboższych mieszkańców.
Organizacja oraz prowadzenie zajęć wpłyneły także na integrację dzieci i młodzieży jak i ich rodziców. Olbrzymim sukcesem okazała się nieoceniona pomoc, jaką otrzymaliśmy od wolontariuszy którymi byli min. młodzież z naszej wsi, KGW, oraz osoby spoza naszej miejscowości. Wspomogli nas oni w czasie prowadzenie zajęć i podczas wyjazdu na basen. Nadmienić należy, że p. Monika Damaszek i p. Arkadiusz Suchomski poprowadzili swoje zajęcia nieodpłatnie.

 


11061708_731079400348607_475391823651075436_nPieszo, rowerem i kajakiem po Powiecie Sępoleńskim i Krajnie …

/jest to nasze marzenie, pomysł na realizację nowego działania/

Powiat Sępoleński i Krajna oferuje wiele ciekawych zakątków, do których możemy
wybrać się pieszo, na rowerze i kajakiem.

Organizator:

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Razem Od Nowa
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 22a
klubabstynentaodnowa@wp.pl
Osoba do kontaktu:
Michał Ulfik
tel. 784604457
Cele:

aktywizacja środowisk abstynenckich powiatu sępoleńskiego i nie tylko,
integracja członków klubów abstynenckich z powiatu sępoleńskiego,
wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez organizację pieszych wycieczek, rajdu rowerowego oraz spływu kajakowego dla członków klubów abstynenckich z powiatu sępoleńskiego i nie tylko – dla osób uzależnionych i ich rodzin,
popularyzacja zdrowego stylu życia, turystyki pieszej, rowerowej i kajakiem,
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
poznanie i propagowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Powiatu Sępoleńskiego , a tym samym Krajny
pokazanie różnych form spędzania aktywnego czasu wolnego międzypokoleniowego – od seniora do juniora,
konkurs fotograficzny podczas realizacji kolejnych etapów zadania.

1. Pieszo po Krajnie.
Zorganizowanie czterech międzypokoleniowych spacerów Nording Walking wybraną trasą turystyczną w każdej gminie: Sępólno Kraj., Kamień Kraj., Więcbork, Sośno pod okiem instruktora i z butelką wody.

2. Rowerem po Krajnie.
Międzypokoleniowy rajd wybraną trasą rowerową po Krajnie ok. 20km. Na zakończenie: wspólne ognisko, piknik przy którym można było upiec kiełbaski i porozmawiać na różne tematy, zabawy integrujące społeczność lokalną np. mini turniej w dwa ognie czyli tzw. “zbijaka”.

3. Kajakiem po Krajnie.
Zorganizowanie jednodniowego międzypokoleniowego spływu kajakowego Kanałem Brdy na trasie Rytel – Fojutowo, zakończonego wspólnym posiłkiem, ogniskiem. Kajakarze zwiedzą akwedukt, ciekawy obiekt hydrotechniczny wybudowany z cegieł i kamieni w latach 1845-49, gdzie Kanał Brdy krzyżuje się z płynącą jedenaście metrów niżej Czerską Strugą. Uczestnicy spływu z wieży widokowej będą podziwiali okolicę, korzystali również z wielu atrakcji, jakie znajdują się na terenie kompleksu turystycznego, np. basenu zewnętrznego, placu zabaw.

4. Zakończenie zadania:
wystawa fotograficzna,
ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i wręczenie nagród,
spotkanie integrujące uczestników projektu,
poczęstunek dla uczestników
podsumowanie zadania.

 


11068077_731079433681937_5737391661706089791_o

I Powiatowe Promocyjne Targi Ogrodniczo-Rolnicze – Sypniewo 2015

26 kwietnia 2015r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, odbędą się I Powiatowe Promocyjne Targi Ogrodniczo-Rolnicze.
Organizatorem Targów jest nowopowstałe Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego Centrum w Sypniewie (SIL Sypniewo), które powstało dzięki Programowi „Modelowa współpraca w Powiecie Sępoleńskim” organizowanemu przez Stowarzyszenie „Dorośli-dzieciom”.
Stowarzyszenie do pomocy w organizacji imprezy zaprosiło instytucje państwowe; urzędy gmin: Więcbork, Sępólno, Kamień, Sośno, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Policję, OSP oraz firmy sponsorujące.
Głównym celem Targów jest przedstawienie ofert firm związanych z branżą rolniczo – ogrodniczą i nie tylko, promocja gminy Więcbork i powiatu sępoleńskiego. Zakładamy dotarcie do odbiorców z powiatu sępoleńskiego i powiatów ościennych. Sypniewo posiada wszystkie cztery etapy edukacji; rozpoczynając od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum i kończąc na edukacji ponadgimnazjalnej, w której młodzież ma do wyboru wiele kierunków nauki; technikum rolnicze, żywieniowe, architektury i krajobrazu, agroturystyczne, mechanizacji rolnictwa, szkoły wielozawodowe, a także kształcenie zaoczne.
Od kilku lat następuje masowa emigracja młodzieży kończącej naukę za granice kraju, w poszukiwaniu pracy. Targi mają być początkiem starań Stowarzyszenia nad działaniami zmierzającymi do rozwijania gospodarczego Sypniewa, gminy i powiatu.
W programie targów znajdą się:
• wystawa i sprzedaż produktów ogrodniczo-rolniczych (rośliny ozdobne, sadzonki, drzewka, krzewy)
• wystawa i pokazy maszyn i urządzeń rolniczych
• wystawa rękodzieł
• targi stowarzyszeń
• promocja kół gospodyń wiejskich
• prezentacja żywności ekologicznej – wystawa i konkurs
• Drzwi Otwarte Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
• bieg amatorski na dystansie 6 km
• marsz nordic-walking
• promocja odnawialnych źródeł energii
• atrakcje dla dzieci (zjeżdżalnie dmuchane, trampoliny, wata cukrowa i wiele innych)
• przejażdżki konne, dorożkowe, kucykiem

Z założenia przedsięwzięcie przyczynić się ma do rozwoju gospodarki lokalnej oraz pobudzić aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestowania w regionie.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie i integrację zadań w zakresie promocji regionu poprzez:
– organizację, współorganizację bądź udział w imprezach oraz kampaniach promocyjnych i marketingowych;
– uczestnictwo w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
– organizację bądź udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
– przygotowanie materiałów promocyjnych;
– rozbudowanie kampanii promocyjnej,
– integrację społeczeństwa lokalnego,
– promocję kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń
– kontynuacja imprezy w kolejnych latach
– nawiązanie współpracy z nowymi wystawcami, firmami, instytucjami
– kontynuowanie przedsięwzięcia w kolejnych latach
– nawiązanie współpracy Stowarzyszenia z instytucjami i firmami działającymi na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

 


11082185_731079423681938_7479614358232391534_oStowarzyszenie Kobiet SERCA WSI
Szlak Rowerowy POZNAJ NAS

ODBIORCY (DO KOGO ADRESOWANA):
Od dzieci do osób dorosłych

KRÓTKI OPIS:
Na południe od Sośna jest teren, któremu brakuje infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Jak zachęcić turystów do odwiedzenia i poznania naszych pięknych, skrywających walory przyrodnicze okolic?
Szlak rowerowy POZNAJ NAS adresowany do szerokiej grupy turystów, od dzieci do osób starszych, jest ogromną szansą na rozwój.
Stowarzyszenie Kobiet Serca Wsi chce zaproponować współpracę w działaniu i tworzeniu mieszkańcom kilku wsi. Do współpracy przystąpiłyby koła gospodyń, sołectwa, inne organizacje pozarządowe, nadleśnictwo.
Szlak miałby obejmować drogi, ścieżki polne i ścieżki leśne, biegnące na terenie i pomiędzy Wąwelnem, Mierucinem, Sitnem, Skoraczewem, Jaszkowem, Toninem, Toninkiem i Tuszkowem. To na początek. Tematyką przewodnią miałby być właśnie rower i wszystko co jest pochodne od roweru .
Chciałybyśmy aby każda miejscowość była przyozdobiona elementami dekoracji ze starych rowerów zaaranżowanych na kwietniki jak również miała atrakcję związaną z rowerami np. muzeum rowerów i historii roweru, ciekawostki rowerowe, zwinnościowe tory przeszkód o różnym stopniu trudności, mini miasteczko komunikacyjne, wypożyczalnię rowerów nietypowych (np. skręcający w przeciwną stronę niż kierownica, tandem, trójkołowy, do pedałowania na leżąco itp.), wypożyczalnię rowerów dla osób odwiedzających, które chciałyby skorzystać z atrakcji, grę terenową. Co roku, albo w innych odstępach czasowych (do uzgodnienia) mogą odbywać się różnego rodzaju imprezy: rajdy, wyścigi, festyny promujące bezpieczna jazdę, zdrowe spędzanie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. W programie imprez mogą znajdować się: zjazdy kolekcjonerów starych rowerów, parady rowerów dziwnych, pokazy akrobatyki rowerowej, znakowanie rowerów przez policję, zdawanie egzaminu na kartę rowerową, quizy z przepisów ruchu drogowego, konkurencje z udziałem rowerów, możliwość przejażdżki w goglach imitujących jazdę po alkoholu.
Przy tej okazji na szlaku mogłyby znajdować się miejsca wypoczynku dla rowerzystów, punkty gdzie można naprawić małe usterki rowerowe, punkty małej gastronomii, pracownie artystów ludowych i rękodzielniczych, gospodarstwa agroturystyczne, zagrody wiejskie, gdzie można nabyć produkty rolne, miody itp. jak również zobaczyć z bliska zwierzęta gospodarskie, ścieżka zdrowia, zielona szkoła, miejsce na piknik, ognisko a nawet pole namiotowe czy noclegowe.

PRZEWIDYWANIE EFEKTY/REZULTATY:
Zwiększenie współpracy w działaniu i tworzeniu, integracji z mieszkańcami, kołami gospodyń, sołectwami, nadleśnictwem, partnerami projektu. Rozwijanie i zwiększenie aktywności, komunikacji mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Promocja zdrowego spędzania wolnego czasu, bezpiecznej jazdy i promocja tutejszych walorów przyrodniczych i turystyki.