KURS KUCHARZ – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jeden kurs kucharza malej gastronomii. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jeden kurs kucharza małej gastronomii. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 18 lutego 2019 roku.

Szczegóły dotyczące kursu poniżej.

Termin rozpoczęcia kursu: luty/marzec 2019 rok

Miejsce realizacji kursu: Sępólno Krajeńskie.

KURS zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji!!!!

Informację o cenie za kurs  na podanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „KURS KUCHARZ – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku.

W ramach zamówienia planuje się  skierowanie na kurs 4 (+/-2) osób.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

 

PROGRAM KURSU KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Liczba godzin: 200 godzin

Program szkolenia:

– szkolenie BPH- 3 godz.

– wymogi systemu HACCP- 8 godz.

– zasady żywienia- 5godz.

– wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych- 5 godz.

– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem- 5 godz.

– podstawy sztuki kulinarnej- 5 godz.

– systematyka składników mięsnych i jarskich- 3 godz.

– typologia potraw- 5 godz.

– metodologia przyrządzania potraw jarskich- 2 godz.

– przepisy kulinarne kuchni staropolskiej i międzynarodowej- 5 godz.

– sposoby serwowania dań- 2 godz.

– zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i przepisów- 120 godz.

– obsługa kasy fiskalnej- 24 godz.

– rozwój umiejętności interpersonalnych- 8 godz.

Sposób sprawdzania efektów szkolenia

Efekty szkolenia sprawdzane będą na podstawie zaliczania poszczególnych części tematycznych oraz na egzaminie końcowym.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz. 216).