Kurs: Pomocnik biurowy – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Z WTZ na rynek pracy” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu, zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jeden kurs pomocnika biurowego.

Proszę przesyłać ofert zgodnie z załączonym wzorem na adres mailowy wtz-krajna@wp.pl lub złożyć albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 28 lutego 2021 roku.

Szczegóły dotyczące kursu poniżej.
Termin rozpoczęcia kursu marzec/kwiecień 2021 rok
Miejsce realizacji kursu: Sępólno Krajeńskie

KURS zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji!!!!
Informację o cenie za kurs na podanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: wtz-krajna@wp.pl, wpisując w temacie „POMOCNIK BIUROWY” – szacowanie wartości zamówienia”, lub złożyć albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.
W ramach zamówienia planuje się skierowanie na kurs sześciu osób.

Z poważaniem
Wiesława Stafiej
sekretarz Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KURSU POMOCNIKA BIUROWEGO

Co najmniej:

Zajęcia praktyczne – 120 godz.

Zajęcia teoretyczne – 60 godz.

Zakres tematyczny kursu:

Podstawy działania biura, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, komputer w pracy biurowej, technika biurowa.

 

Sposób sprawdzania efektów szkolenia

Efekty szkolenia sprawdzane będą na podstawie zaliczania poszczególnych części tematycznych oraz na egzaminie końcowym.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia i uzyskanie kwalifikacji – Certyfikat.

Podmiot certyfikujący potwierdza, że proces kształcenia i proces walidacji są realizowane z zachowaniem rozdzielnością funkcji oraz potwierdza rozpoznawalność certyfikatu w branży/ sektorze przez fakt otrzymania pozytywnych rekomendacji ze strony co najmniej 5 pracodawców.

OFERTA – Zapytanie – szacowanie wartości