Kurs: Pracownik gospodarczy– szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Z WTZ na rynek pracy” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu, zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jeden kurs pracownika gospodarczego.

Proszę przesyłać ofert zgodnie z załączonym wzorem na adres mailowy wtz-krajna@wp.pl lub złożyć albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 28 lutego  2021 roku.

Szczegóły dotyczące kursu poniżej.

Termin rozpoczęcia kursu marzec/kwiecień 2021 rok

Miejsce realizacji kursu: Sępólno Krajeńskie

 

KURS zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji!!!!

Informację o cenie za kurs  na podanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: wtz-krajna@wp.pl, wpisując w temacie „PRACOWNIK GOSPODARCZY” – szacowanie wartości zamówienia”, lub złożyć  albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 28 lutego  2021 roku.

W ramach zamówienia planuje się  skierowanie na kurs sześciu osób.

 

Z poważaniem
Wiesława Stafiej
sekretarz Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KURSU POMOCNIKA BIUROWEGO

Co najmniej:

Zajęcia praktyczne – 128 godz.

Zajęcia teoretyczne – 52 godz.

Zakres tematyczny kursu:

Stosowanie przepisów BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, planowanie i organizacja prac na stanowisku pracownika gospodarczego, obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do prac gospodarczych, problematyka utrzymania czystości, prace związane z utrzymaniem porządku wewnątrz pomieszczeń, sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, utrzymanie porządku, konserwacja i utrzymanie drobnych urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja drzwi i innych urządzeń drewnianych, pielęgnacja terenów zielonych, wykonywanie prac awaryjnych, konserwacja urządzeń wykorzystywanych do prac gospodarczych.

Sposób sprawdzania efektów szkolenia

Efekty szkolenia sprawdzane będą na podstawie zaliczania poszczególnych części tematycznych oraz na egzaminie końcowym.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia i uzyskanie kwalifikacji – Certyfikat.

Podmiot certyfikujący potwierdza, że proces kształcenia i proces walidacji są realizowane z zachowaniem rozdzielnością funkcji oraz potwierdza rozpoznawalność certyfikatu w branży/ sektorze poprzez fakt otrzymania pozytywnych rekomendacji ze strony co najmniej 5 pracodawców.

OFERTA – Zapytanie – szacowanie wartości