Kurs zawodowy: kadry i płace

logoKolejny kurs zawodowy  „Kadry i płace” został przeprowadzony w ramach projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji”.  

Kurs obejmował zajęcia praktyczne i teoretyczne o łącznym wymiarze godzinowym 200 h. Uczestnicy kursu poznali podstawowe zasady prawa pracy, zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników cudzoziemców, obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem, kwestie związane z czasem i systemem oraz wynagradzaniem za pracę. Podczas szkolenia kursanci zaznajomili się także m.in. z przepisami dotyczącymi gromadzenia i przechowywania dokumentacji, zasadami odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną i finansową pracownika za wykroczenia pracownicze.

Zajęcia praktyczne pozwoliły kursantom wykorzystać zdobytą wiedzę i nabyć nowe doświadczenie zawodowe.