LOGOPEDIA – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie  specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnozy i terapii logopedycznej dla potrzeb projektu zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny zakupu jednej sztuki oprogramowania szczegółowo scharakteryzowanego poniżej.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Logopedia PRO – pakiet GOLD to:

14 programów multimedialnych na pendrive:

– Szereg szumiący – moduł podstawowy

– Szereg syczący – moduł podstawowy

– Szereg ciszący – moduł podstawowy

– Szereg szumiący – moduł profesjonalny

– Szereg syczący – moduł profesjonalny

– Szereg ciszący – moduł profesjonalny

– Różnicowanie szeregów

– Głoska r – moduł podstawowy

– Głoski r, l – moduł profesjonalny

– Mowa bezdźwięczna

– Sfonem

– Echokorektor

– Trening logopedyczny

– Głoski tylnojęzykowe k, g, h

– ponad 2500 interaktywnych ćwiczeń i blisko 1000 kart pracy,

– profesjonalny mikrofon,

– przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych),

– wsparcie techniczne,

– TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe

– Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty

(UWAGA: oprogramowanie „LOGOPEDIA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za zakup wyżej opisanego oprogramowania – 1 sztuka . Ewentualną realizację zamówienia planuje się nie później niż na 25 maja 2018 roku. Planowany zakup obejmuje 6 sztuk oprogramowania. Do ceny proszę doliczyć dostawę do sześciu szkół na terenie Gminy Nakło nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie).

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 7 maja 2018r.

Informację o cenie na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: ulas555@wp.pl wpisując w temacie „LOGOPEDIA – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 7 maja 2018 roku.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”