Mentor rodziny

logoUczestnicy projektu „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” korzystali ze wsparcia mentora rodziny. Mentor rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w realizacji wspólnie wyznaczonych celów w obszarach: kompetencji rodzicielskich, ekonomicznych, społecznych i zawodowych przez prowadzone treningi ekonomiczne, wychowawcze, zdrowotne, kulinarne. Dzięki spotkaniom z mentorem, rodziny objęte wsparciem mogły wspólnie zastanowić się i pogłębić różne ważne kwestie – np. co jest mocną stroną naszej rodziny? Jak możemy wykorzystać nasze zasoby? Zajęcia te rozwijały sprawczość rodzin i wzmacniały rodzinne więzi.