MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE NA ŁOTWIE

Chociaż lipiec jest początkiem wakacji, to może być też idealny czas na rozpoczęcie nauki – szczególnie jeśli chodzi o edukację pozaformalną. W minioną niedzielę zakończyło się tygodniowe szkolenie międzynarodowe „Laboratory of Kinesthetic Learning” w Alūksne, na Łotwie. W projekcie udział wzięła grupa ze Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”: Dominika Chylewska, Daniel Wargin, Igor Niemyjski oraz Rizvan Azdaev – były wolontariusz pogramu EVS w Sępólnie.

Trening był kontynuacją pierwszego etapu projektu, który przez ostatnie dwa lata odbywał się w trzech krajach: Estonii, Słowenii i w Polsce (Sępólno Krajeńskie, kwiecień 2016, szkolenie pt. „MOVE’em ALL”). Uczestnicy mieli okazję rozwinąć umiejętności wykorzystywania kinestetyki w pracy z młodzieżą, a w drugiej części projektu – samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty z udziałem lokalnej grupy z Łotwy. Czego możemy uczyć się poprzez ruch? Czy możemy w ten sposób pomóc młodym zrozumieć pojęcia takie jak tożsamość, różnorodność, kreatywność i aktywność? Jak rozwijać kompetencje komunikacji w języku polskim i obcym, kompetencje społeczne czy świadomość kulturową? Na takie i inne pytania odpowiadali sami uczestnicy pod okiem dwóch tenerek: Ieva Grundsteine (Łotwa) oraz Ilze Zirina (Łotwa). Szkolenie zostało potwierdzone certyfikatem Youthpass, który poświadcza zdobytą wiedzę oraz jest swego rodzaju nieoficjalnym zobowiązaniem do wykorzystania zdobytej wiedzy z pracą z młodzieżą. Celem treningów międzynarodowych Programu Erasmus + Unii Europejskiej jest między innymi rozwijanie kompetencji na gruncie lokalnym, poszerzanie świadomości różnorodności międzykulturowej, aktywizowanie społeczności. Uczestnicy projektu są więc otwarci na proponowanie i rozwijanie inicjatyw, które od wielu lat są realizowane z ramienia Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”.