Międzynarodowe szkolenie o zastosowaniu ruchu/zajęć kinestetycznych w edukacji pozaformalnej!