Międzynarodowy projekt „The Key to Connection”

Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom” bierze udział w międzynarodowym projekcie „The Key to Connection”, który zakłada wypracowywanie metod i technik z zakresu edukacji kinestetycznej, które urozmaicą i uatrakcyjnią przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież. Edukacja kinestetyczna to edukacja poprzez ruch. Niektórzy ludzie uczą się lepiej, zapamiętują szybciej, łatwiej kodują informacje, kiedy mają je zapisane i je widzą, inni kiedy słyszą, a jeszcze inni kiedy przekaże się je im w aktywny sposób, np. podczas zajęć ruchowych.

I to jest główny temat projektu finansowanego z Programu Erasmus +. Projekt rozpoczął się jeszcze w 2019 roku, a bierze w nim udział 8 organizacji z 4 krajów: Łotwy, Grecji, Bułgarii i Polski. Każdy kraj reprezentują dwie organizacje. Jedna specjalizująca się w działaniach edukacyjnych (w tym edukacji pozaformalnej), druga, która skupia swoje działania wokół tańca, ruchu, choreografii. W przypadku organizacji z Polski, pierwsza to Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” z Sępólna, a druga to Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” z Torunia. W każdym z krajów, obie organizacje współpracują w tworzeniu ciekawych programów edukacyjnych w oparciu o ruch i improwizację taneczną i zapraszają lokalną młodzież do udziału w zajęciach warsztatowych. W Sępólnie odbyły się 2 tego typu spotkania prowadzone Martę Zawadzką oraz Małgorzatę Skusa. Obie panie swoim profesjonalnym podejściem i ciekawymi metodami, próbowały zmotywować uczestników do działania, ruchu, tańca, ale również refleksji nad zależnością między tańcem a procesem uczenia się. We wrześniu i październiku w Sępólnie odbędą się kolejne warsztaty oparte o taniec improwizowany, na które Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” już dzisiaj zaprasza.

W projekcie zaplanowane były spotkania w każdym z krajów partnerskich, niestety pandemia zniweczyła piękne plany i projekt, po pierwszym spotkaniu na żywo w Bułgarii, przeniósł się w świat wirtualny. Być może trudno wyobrazić sobie zajęcia taneczne w wirtualnym świecie, ale…dla chcącego nic trudnego. Nie chcąc rezygnować z dobrego pomysłu na działania edukacyjne, główni organizatorzy (organizacja LAUKKU z Łotwy z trenerkami Ilze Zirina i Ieva Grundsteine na czele) stworzyła znakomite warunki, żeby i w wirtualnym świecie zrealizować zamierzone cele. Przez kilka miesięcy przedstawiciele wszystkich organizacji spotykali się w on-line’owym świecie i poprzez ruch i długie dyskusje wypracowywali metody pracy z młodzieżą, które będzie można wykorzystać po powrocie do „normalności”.

Oprócz wspomnianego szkolenia w Bułgarii i warsztatów dla młodzieży, odbyło się również jeszcze jedno spotkanie na żywo. Od 19 do 23 sierpnia jeden przedstawiciel każdego kraju partnerskiego wziął udział w tzw. job shadowing, który polega na obserwacji pracy innej organizacji. I tak osoby z Łotwy, Polski, Grecji i Bułgarii spotkały się w miejscowości Rauna na Łotwie i przez kilka dni brali udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji zajmujących się edukacją przez ruch, ale również sami prowadzili warsztaty ruchowe dla tamtejszych dzieci i młodzieży. Te cenne doświadczenie i efekty edukacyjne z nim związane na pewno będą dobrze wykorzystane w przyszłych działaniach np. Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”.

Realizacja projektu „The Key to Connection” powoli dobiega końca. Z zadań do wykonania pozostały jeszcze warsztaty dla sępoleńskiej młodzieży (wrzesień i październik). Pomimo pandemii i niezwykle ograniczonych warunków do realizacji jakichkolwiek działań międzynarodowych, projekt był bardzo udany a tytułowy „klucz do połączenia” edukacji kinestetycznej i pozaformalnej na pewno został odnaleziony.

Program Erasmus + jest od lat czołowym programem Komisji Europejskiej wspierającym działania edukacyjne w formie, którą ogranicza tylko wyobraźnia, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w zdobyciu grantu na niezwykłe międzynarodowe przedsięwzięcia, koniecznie powinien zajrzeć na stronę www.erasmusplus.org.pl

erasmus+