Modernizacja mniejszego budynku WTZ oraz przylegającego placu

W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowany jest projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.
Celem projektu jest drugi etap wyremontowania i końcowej modernizacji mniejszego budynku, w którym funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej oraz placu łączącego oba budynki.

Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim od 1.12.2003 roku. Funkcjonowała przez 15 lat w dwóch odległych (pod różnymi adresami) obiektach. W 2019 roku uzyskaliśmy od starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim jeden wyremontowany budynek. Od tej pory warsztat funkcjonuje na jednym podwórzu w dwóch budynkach (ul. Kościuszki 3-budynek wyremontowany i ul. Kościuszki 3a – częściowo zmodernizowany w 2020 roku). Niestety drugi, mniejszy budynek, wymaga kolejnego etapu remontu. Oba budynki łączy całkowicie zdegradowany plac-podwórko. Modernizacja placu jest niezbędna, ponieważ na dzień dzisiejszy przemieszczanie się po nim osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej niemożliwe: nieutwardzona powierzchnia, nierówny, gliniasty teren i stojąca woda opadowa.

Remont i częściowa modernizacja tego budynku jest rzeczą niezbędną dla bezpieczeństwa przebywających tam osób. Remont poprawi także komfort realizowanej terapii ON oraz osób pracujących z tymi osobami.

Łączny koszt realizacji projektu: 126.552,28 zł
Dofinansowanie z PFRON: 101 241,82 zł
Własne środki przeznaczone na realizację projektu: 12.655,23 zł
Inne źródła finansowania ogółem: 12.655,23 zł