Nabór do projektu pn. : Bezpieczny dom”

„BEZPIECZNY DOM”
RPKP.09.03.02-04-0001/21

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w związku z realizacją projektu: „Inicjatywy
w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” ogłasza nabór do projektu pn. : Bezpieczny dom”. W ramach działań w projekcie przewidziano niżej wskazane wsparcie w zakresie pracy z rodziną:
Treningi gospodarczy
Warsztaty „gry i zabawy”
Treningi kulinarne
Treningi kompetencji rodzicielskich
Coaching
Animacje lokalne
Terapeuta
Psycholog

Czas trwania rekrutacji 3-17 październik 2022 r.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli- Dzieciom
Sławomir Jaskulski

Ogłoszenie o naborze BD

deklaracja otoczenia BD

deklaracja udziału uczestnika BD

REGULAMIN PROJEKTU BEZPIECZNY DOM

REGULAMIN REKRUTACJI BEZPIECZNY DOM