Nabór do projektu pn. „Przyjazna przystań”

„PRZYJAZNA PRZYSTAŃ”
RPKP.09.03.02-04-0001/21

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w związku z realizacją projektu: „Inicjatywy
w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” ogłasza nabór do projektu pn.:  „Przyjazna przystań”. W ramach działań w projekcie przewidziano niżej wskazane wsparcie w zakresie pracy z rodziną:
Pracownia samodzielności –warsztaty szycia
Klub Młodego Odkrywcy
Treningi kulinarne
Zajęcia- zielony Bocian
Zajęcia z majsterkowania
Poradnictwo rodzinne
Terapeuta
Psycholog

Czas trwania rekrutacji 3-17 październik 2022 r.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli- Dzieciom
Sławomir Jaskulski

Ogłoszenie o naborze PP

Deklaracja udziału PP

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNA PRZYSTAŃ

REGULAMIN REKRUTACJI PRZYJAZNA PRZYSTAŃ