Zarząd

 

Jarosław Niemyjski
Prezes

Paulina Augustyńska-Kapsa
Wiceprezes

Alina Szumińska-Kozłowska
Skarbnik

Agnieszka Giersz-Kawka
Sekretarz

Daniel Wargin
Członek Zarządu