Zarząd

1_niemyjski
Jarosław Niemyjski

Prezes
2_jaskulski
Sławomir Jaskulski

Z-ca Prezesa

Alina Szumińska

Skarbnik


Wiesława Stafiej

Sekretarz


Daniel Wargin

członek zarządu